Robert, Czarnym szlakiem przez Biały Jar na Śnieżkę