Krzysztof, W drodze na Zugspitze.Granica Niemiec i Austrii.